Västtrafik knyter ihop regionen
Västtrafiks uppgift är att upphandla trafik av bussbolagen för att möta trafikbehovet. Uppdraget och målsättningen sätts av deras ägare som till hälften består av Västra Götalandsregionen och till hälften de 49 kommuner som trafikeras.
Mikael Olsson, VD för Västtrafik, har gått den långa vägen. Han började 1980 som busschaufför på dåvarande Swebuss. Innan han tillträdde som VD för Västtrafik våren 2001 arbetade han inom organisationen som planerare.
Personalstyrkan som går under Västtrafiks flagg består av dels de egna (35 personer som ingår i bolaget) och dels ca 4000 entreprenörer som levererar trafiken. Man står idag för 15% av allt resande i regionen vilket innebär en ökning från tidigare.
- En vanlig missuppfattning är att resenärerna själv betalar kostnaden genom biljettpriset. Verkligheten är en annan, säger Mikael. Biljettintäkterna står för 55% av kostnaderna, resterande pengar skjuts till av ägarna.

För att uppfylla målen, att öka andelen resenärer, arbetar de idag mycket med handikappanpassning och att göra regionen "rundare" fortsätter Mikael.
- Vi vill helt enkelt knyta ihop så många orter vi kan för att fortsätta tvärkommunikationerna.
En speciell satsning har gjorts på målgruppen 16-25 år men bland annat ett s. k. fritidskort som ger ungdomarna möjlighet att resa obegränsat efter klockan 16.00 samt rabatterat på helger och lov. På detta sätt hoppas man vänja den målgruppen med kollektivtrafiken som ett starkt alternativ. Man har även arrangerat Rocktävlingar under "Fest i Borås".

I takt med kollektivtrafikens ökade tillgänglighet ökar naturligtvis även behovet av utbildade chaufförer som idag uppgår till 27000 stycken. Idag utbildas endast 1800 per år vilket skapar ett glapp som blir en utmaning för branschen. Samtidigt har man startat ett projekt där Mikael sitter som projektledare vilket syftar till att certifiera chaufförerna i bl.a. service och bemötande. Västtrafik har även kontakter med företag för att skapa rätt rutter till och från arbetsplatsen.
- Vi jobbar idag offensivt för att möta resenärerna och deras behov på deras villkor.

Västtrafik Sjuhärad AB

Bransch:
Transport

Telefon: 033-225730
Fax: 033-141073


Email:
mikael.olsson@vasttrafik.se

Hemsida:
www.vasttrafik.se

Adress:
Västtrafik Sjuhärad AB
Box 123
54123 Skövde

| 13 SENASTE FÖRETAGEN